[ Prev ] [ Index ] [ Next ]

22

Created Wednesday 03 August 2011

Hebr.10:22
laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water.


Backlinks: Home