[ Prev ] [ Index ] [ Next ]

Home

Created Wednesday 03 August 2011

Dissipelskap

Wat beteken dit om Jesus te volg?

'n Dissipel van Jesus (Matt.28:18-20) = 'n Christen (Hand.11:26) = 'n Volgeling van Jesus Christus.

'n Ateïstiese vriend van my het my gevra: "Watter verskil maak dit nou eintlik in 'n mens se lewe as jy in God glo? As ek Jesus aanneem, hoe sal dit my lewe verander?"
1. Ek word vrygemaak van vrees vir die dood. (Hebr.2:25).
2. Al my sonde en skuld word weggeneem en my gewete word skoongewas. (1 Joh.1: 7-10, Hebr.10:22). My gewete raak meer gevoelig: Dinge wat my nooit gepla het nie, word nou gesien as verkeerd. Maar ek word ook nie langer gery deur 'n skuldige gewete nie.
3. Sy Heilige Gees verseker my dat ek 'n kind van God geword het (Rom.8:14-16).
4. Ek word al meer verander na die beeld van Jesus Christus (Rom.8:29, 2 Kor. 3:18).
5. Ek word deur die Heilige Gees gelei (Rom.8:14, Gal.5:16&18) en dra die vrug van die Gees (Gal.5:22) nl. Liefde,vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.
6. Ek gaan dood vir my eie, (selfsugtige) vleeslike begeertes (sondige natuur) (Gal2:20, 5:24). Ek verloën myself. (Mark. 8:34-37, Rom.6:4-11). Dit is die ander kant van punt 4. hierbo: Ek moet doodgaan vir my eie sondige begeertes sodat Jesus se karakter in my sigbaar kan word.
7. Ek leef nie meer vir myself nie, maar vir Hom wat my vrygekoop het. Die liefde van Jesus Christus dring my. (2 Kor. 5: 14-15, Fil.1:21, Rom.14:8)

Hoe lyk hierdie nuwe lewe? - Soos Jesus
Hoe lyk Jesus? - Lees die 4 evangelies.

Die Ou Testament vertel ons wie God is en wie Hy ons gemaak het om te wees; hoe Hy wou hê ons moet leef, maar ook hoe ons tekortskiet en die doel mis. Dit gee beloftes van 'n verlossing en Verlosser wat kom om dit alles te verander en alles weer te herstel. Dan kom Jesus in die Nuwe Testament as vervulling van al die beloftes. Die Evangelies vertel ons Wie Hy is en wat Hy gedoen het. Die latere boeke en briewe is die vertelling van die uitwerking in die volgelinge van Jesus na Sy verheerliking asook 'n afwagting op Sy terugkeer/wederkoms. Hoe is dit prakties toegepas in hulle lewens?

Ons kry die opdrag om dissipels te maak (Matt.28:18-20) Die handboek vir dissipelmaking is die 4 evangelies. Hier word gewys hoe Jesus Sy dissipels gemaak het. Dit is deur herhaling dat ons leer en ons karakter gevorm word. Daar is dus herhaling in die 4 evangelies. Maar omdat elke evangelie sy eie uitkyk het op Jesus, is dit nie bloot dieselfde oor en oor nie; daar is ook genoeg afwisseling en unieke aspekte in elke evangelie om te verhoed dat ons verveeld word.

As Christen wil ek opnuut die Evangelies lees om te sien hoe die Jesus lyk vir Wie ek volg, maar ook watter implikasie dit vir my lewe as volgeling van Jesus het. Hier volg dan nou my persoonlike joernaal van wat ek deur die evangelies geleer het (iemand anders s'n sal waarskynlik verskil)...

Matt. 1-2


Backlinks: Matt.18