[ Prev ] [ Index ] [ Next ]

Mark. 8

Created Friday 05 August 2011

Mark.8:34-37
34 En toe Hy die skare saam met sy dissipels na Hom geroep het, sê Hy vir hulle: Wie agter My aan wil kom, moet homself verloën en sy kruis opneem en My volg. 35 Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil en om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red. 36 Want wat sal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld wen en aan sy siel skade ly? 37 Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel?

(siel = bewustelike lewe)


Backlinks: Home