[ Prev ] [ Index ] [ Next ]

Matt. 1-2

Created Wednesday 10 August 2011

Hoe God praat deur drome
As ek Jesus wil volg moet ek U stem leer ken (Joh.10:4,27). U praat o.a. deur drome!
In Matt. 1 & 2 stuur U telkens U engel in 'n droom na Josef
(Matt.1:20-21 - "Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees; en sy sal 'n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.",
2:13 - "En toe hulle teruggegaan het, verskyn daar 'n engel van die HERE in 'n droom aan Josef en sê: Staan op, neem die Kindjie en sy moeder en vlug na Egipte, en bly daar totdat ek jou sê; want Herodes gaan die Kindjie soek om Hom dood te maak.",
2:19-20 - "En ná die dood van Herodes het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef in Egipte verskyn en gesê: Staan op, neem die Kindjie en sy moeder, en gaan na die land van Israel; want hulle is dood wat die lewe van die Kindjie gesoek het.")
en twee maal Goddelike waarskuwings: aan die wyse manne (2:12 - "En omdat hulle in 'n droom 'n goddelike waarskuwing ontvang het om nie na Herodes terug te keer nie, het hulle met 'n ander pad na hul land teruggegaan.")
en aan Josef (2:22 - "Maar toe hy hoor dat Archeláüs oor Judéa koning was in die plek van sy vader Herodes, was hy bevrees om daarheen te gaan. En hy het 'n goddelike waarskuwing in 'n droom ontvang en na die streke van Galiléa teruggekeer.")

---===---
Die opdragte in die droom was nie onduidelik nie! Dis anders as wanneer U met heidense konings gepraat het deur drome: vgl. Farao (Genesis) en Nebukadnesar (Daniël). Daar is dus geen nodigheid om die drome te verklaar of uit te lê nie.

---===---

Met die wyse manne het U ook gepraat deur 'n ster (hulle godsdiens?) en deur die Skrif (Miga 5)... hulle godsdiens kon hulle in die regte rigting wys, maar kon nie vir hulle die antwoord gee nie.

Matt.3
Hoe U met Abraham gepraat het


Backlinks: Home