[ Prev ] [ Index ] [ Next ]

Rom. 8

Created Wednesday 03 August 2011

8:29
Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders;
---
Dié wat Hy lank tevore verkies het, het Hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat sy Seun baie broers kan hê van wie Hy die Eerste is.

===

8:14-16
Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God.
Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie; nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: “Abba!” Dit beteken Vader.
Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is.
---
14 Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God. 15 Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader! 16 Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is;


Backlinks: Home Matt.4